Disclaimer

Disclaimer

Catering en Partyservice Van Dam, (Kamer van Koophandel: 05021679), verleent u hierbij toegang tot www.cateringenpartyservicevandam.nl Catering en Partyservice Van Dam besteedt de grootste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Desondanks kunnen onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde informatie voorkomen. Catering en Partyservice Van Dam wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie van de website. Catering en Partyservice Van Dam behoudt zich het recht om de inhoud van de informatie op de website aan te passen.

Auteursrecht
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Catering en Partyservice Van Dam. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Catering en Partyservice Van Dam, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan te allen tijde wijzigen.